FAQ

1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 60 dnů před ohlášeným příjezdem.
2. Při zrušení rezervace 59 - 30 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25%z celkové ceny pobytu.
3. Při zrušení rezervace 29 - 14 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
4. Při zrušení rezervace 13 -7 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 75% z celkové ceny pobytu.
5. Při zrušení rezervaci 6 dní - 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 90% z celkové ceny pobytu.
6. Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
7. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
8. Storno poplatek je smluvní pokutou.
9. Ubytovatel je oprávněn naúčtovat administrativní a rezervační poplatek za zrušení rezervace kdykoli, a to ve výši 30 EUR, ačkoli byla zrušena dříve než 60 dní před příjezdem.

International country code for Croatia: +385A
single countrywide number for all emergency situations: 112
Police: 192
Fire Brigade: 193
Ambulance: 194
Roadside vehicle assistance (Croatian Automobile Club – HAK): 1987
(when calling from abroad or by mobile phone, call: +385 1 1987)
National Search and Rescue Centre: 195
General information: 18981
Information local and intercity numbers: 11888
Information international numbers: 11802
Weather forecast and road conditions: 072 777 777
(when calling from abroad or by mobile phone, call: +385 1 464 0800)
Buqez Villas: + 420 733 677 903

Podmínky uplatnění vrácení ceny uhrazeného/zálohovaného pobytu v resortu Buqez č. vily 7,35 a 80:

1) Rezervaci Vašeho pobytu můžete zrušit až do dne předcházejícího dni vašeho příjezdu, a to se 100 % vrácením uhrazených částek na váš účet.

Jedná se o situace, kdy nastane alespoň jedna z těchto situací:

- existuje aktuální (v době před zahájením vašeho předpokládaného pobytu) vládní zákaz cestování do Chorvatska nebo přes některou y vámi využitou tranzitní zemí*,a/nebo

- pokud vám byla předepsaná Covid – 19 karanténa ve vaší domovské zemi**Podmínkou pro uznání zrušení vašeho pobytu je zaslání oficiálního sdělení o vaší situaci alespoň 1 DEN PŘED zahájením Vašeho pobytu na e-mail: info@buqez.eu

* Vládním zákazem cestování z výchozího státu do Chorvatska nebo do/přes tranzitní země se rozumí zákaz publikovaný na oficiálních webových stránkách toho kterého státu, zveřejněné alespoň jeden den před plánovaným dnem příjezdu. O zákaz se jedná i v případě, že Chorvatsko nebo některá tranzitní země zakáže vjezd osob z výchozí země.

Vládním zákazem není upozornění na zvýšené riziko onemocnění COVID-19 nebo mediální informace.

Lze-li do Chorvatska dojet přes jinou tranzitně rovnocennou zemi (např. místo Maďarska Rakousko a opačně), závisí storno pobytu na úvaze poskytovatele.

** Předepsanou karanténou se rozumí doložení alespoň scanem dokumentu, že osoba, která měla pobývat v resortu má nařízenou karanténu (lékařské osvědčení, doklad o absolvování testu s pozitivním výsledkem, doklad o nařízené karantény osoby blízké osobě, která má uhrazený pobyt apod.). V případě pochybností rozhoduje poskytovatel.

I v případě, že by tato situace nastala, nabízíme vám možnost bezplatného přeobjednání vašeho pobytu na jiný termín v případě volné kapacity ubytování. Pokud bude rozdíl v ceně ubytování ve vámi zvoleném náhradním termínu pobytu (díky různým cenám pobytů dle ročního období) bude vám rozdíl buď vrácen nebo vám bude rozdíl doúčtován.

2) O naplnění podmínek dle bodu 1. se nejedná v případě, že je pro Chorvatsko nebo některou z tranzitních států požadováno předložení negativního PCR Covid - 19 testu cestujících osob při vjezdu do příslušeného státu. V takovém případě není možno, zrušení pobytu provést. V tom případě vám však vstřícně nabízíme poskytnutí „Slevy PCR“ formou paušální úhrady PCR Covid - 19 testů ve výši (xy EUR X počet osob, které jste k pobytu přihlásili, maximálně však 4) x 2 (pro cestu tam a zpět). „Slevu PCR“ vám odečteme od ceny vašeho pobytu.

3) Naše ubytovací kapacity jsou pravidelně (vždy po odjezdu hostů) ošetřeny proti viru Covid – 19 ozónem. Ubytovací kapacity jsou volně, samostatně rozmístěny v Buqez Resortu tak, že při dodržování základních hygienických zásad by nemělo dojít k nákaze virem Covid – 19. V ubytovacích kapacitách je možno ošetření ozónem bezplatně využít i v době vašeho pobytu (je nutno kontaktovat recepci Oikos Buqez Resort[1]). Dále jsou v ubytovacích kapacitách umístěny desinfekční gely pro vaše bezpečí a komfort.

4) Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu sezóny změnit nebo zrušit shora uvedené Storno podmínky COVID-19, přičemž tyto Storno podmínky se vztahují na ty požadavky, které budou doručeny na mail uvedený v bodě 1. nejpozději v den zveřejnění změny těchto podmínek na webových stránkách poskytovatele.

[1] 1Podstatou dezinfekčních vlastností ozonu jsou jeho silné oxidační účinky.
Volné radikály ničí vazby mezi organickými molekulami, které tvoří základ všech živých organismů. Ozon likviduje patogeny jak přímým usmrcením (poškozením buněčné stěny bakterií či lipidového obalu virů), tak jejich „sterilizací“ (poškozením genetické informace). Při pokojové teplotě se polovina vzdušného ozonu rozpadne za 30 minut na kyslík. Během dezinfekce nesmí v dotčené místnosti nikdo být, po jejím dokončení prostory důkladně vyvětrejte.